СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява всички земеделски производители на територията на община Айтос, че във връзка  с провеждане на Разяснителна кампания за изискванията при подаване на заявления за Директните Плащания на площ за Кампания  2017г., ще се проведат срещи с представител на ОД „ Земеделие” по  график, както следва:                                                             


гр.Айтос - на 22.02.2017г. /сряда/ - в малката зала на Община Айтос от 16.00 часа

с.Карагеоргиево - на 23.02.2017г. /четвъртък/ - в кметството от 16.00 часа

с.Мъглен - на 24.02.2017г. /петък/  - в кметството от 16.00 часа