Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 21.04,22.04 и 23.04.2017г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство ще извърши третиране на 1870 дка рапица в м.Карамеше, землище гр.Айтос, 645 дка рапица в м.Чеменлията, землище гр.Айтос и 290 дка рапица в м.Хаджи бекир, землище гр.Айтос с препаратите Агрия 1050, Тазол 250 ЕВ и листен тор Либозол бор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.