Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 29.04, 30.04 и 01.05.2017г. от 07:00 до 10:00 часа „Агродар България” ЕООД ще извърши третиране на 160 дка овес в м. „Домуз орман” и 620 дка овес в м. „Комнята”, находящи се в землището на с.Съдиево с препаратите Биатлон, ДЕШ, Цитрин макс и листен тор Лумбреко.

2. На 29.04 и 30.04.2017г. от 06:00 до 09:00 часа ЕТ „Колю Георгиев Колев” ще извърши третиране на 676,071 дка рапица в м. „Дуванджата”, 278,972 дка рапица в м. „Малково” и 132,072 дка пшеница в м. „Армутлука”, находящи се в землището на с.Лясково с препаратите Протеус и Топрекс.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.