Съобщение

Уведомяваме Ви, че на касите на отдел „Местни данъци и такси” има инсталиран ПОС-терминал, на който може да извършвате плащания с дебитни карти.

За тези плащания не се дължат банкови или други такси.