Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 17.07.2017 г. от 9.00 часа ще се  извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – І поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен за употреба срещу гъсениците на Бялата американска пеперуда.

При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши на 18.07.2017 год.

Необходимо е собствениците на пчелни семейства да вземат съответните мерки за опазване на пчелите.

При констатиране на нападение от БАП можете да подавате сигнали на тел: 2 57 86 .