Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че предстои третиране на дървесната растителност върху общински терени срещу Бяла американска пеперуда-второ поколение.

В тази връзка приканваме всички, които забележат нападение от неприятеля, да подадат сигнал на телефони: 25786 и 22669.

При констатиране наличие на Бяла американска пеперуда в частните имоти, препоръчваме незабавно да се изрежат и изгорят гъсеничните гнезда на нападнатите дървета и храсти.