Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 04, 05 и 06.06.2019г. от залез слънце  до 10:00 ч. на следващия ден ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на череши: 850 дка в м.„Мангалята”, землище гр.Айтос с препарати Тазол, Шерпа, Стопит калций, Дифкор.

2. На 04, 05 и 06.06.2019г. от залез слънце  до 10:00 ч. на следващия ден ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на десертни лозя: 500 дка в м.„Чеменлията”, землище гр.Айтос с препарати Метомор Ф, Фалкон, Динадим прогрес.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.