Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 13.06.2019г. и 14.06.2019г. ще се извърши пръскане в жилищната зона в гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен за употреба срещу гъсениците на бялата американска пеперуда.

 При неблагоприятни условия, пръскането ще се извърши в рамките на следващите три работни дни.

Необходимо е собствениците на пчелни семейства да вземат съответните мерки за опазване на пчелите.

При констатиране на нападение от БАП можете да подавате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.