Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите:

На 01.07.2019г.  от 9:00ч. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ и в жилищната зона в гр.Айтос. Площите ще бъдат обработени с репелент „Калиф”, отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за употреба и безвреден за хора и животни.

            На 02.07.2019г. от 9:00ч. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос. Ще бъдат обработени биотопите с препаратите „ДИМИЛИН” и „БИОТЕК C/S“, които са разрешени за използване, подходящи за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и са с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.

При неблагоприятни условия, обработките ще се извършат в рамките на следващите три работни дни.