Съобщение

 Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.07.2019г. ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр.Айтос. Препаратът е разрешен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми.
 При неблагоприятни условия, пръскането ще се извърши в рамките на следващите два работни дни.