Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че Железопътна секция Бургас ще извърши третиране с наземна техника с препарат „Наса 360СЛ“, по железопътната линия и прилежащите и гари, както следва:

- Междугарие - Айтос-Българово-Айтос на 01.10.2019г. от 09:00 до 12:00 часа.

- Гара Айтос - Гара Черноград на 20.08.2019г. от 09:00 до 12:00 часа.

- Междугарие – Черноград – Айтос- Черноград на 30.09.2019г. от 09:00 до 12:00 часа

- Междугарие - Карнобат-Черноград-Карнобат и Гара Черноград на 30.09.2019г. от 09:00 до 12:00 часа.

Третирането се извършва срещу нежелана плевна растителност по железопътната линия и гарите.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.