Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране срещу рапичен стъблен скритохоботник и рапична бълха на 400дка рапица в м. Българовски сърт П, находящи се в землището на гр.Айтос с препаратите Цитрин макс и Тилмор  и листен тор Лумбреко.

2. На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране срещу рапичен стъблен скритохоботник и рапична бълха на 400 дка рапица в м. „Меселим дере“, землище гр. Айтос и 620 дка рапица в м. „Азмака 1“ землище с. Съдиево с препаратите Терагард и Тилмор  и листен тор Лумбреко.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.