Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране срещу плевели, ръжда и брашнеста мана с наземна техника, както следва:

На 16.03, 17.03 и 18.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”- гр.Айтос ще извърши третиране на 3500 дка пшеница  в м.”Карамеше”, 1800 дка пшеница в м. „Герена” и м. „Стамбол сърта” и 2200 дка пшеница в м. „Пирненски бахчи” и м. „Карнобатски път”, находящи се в землището на гр.Айтос с препаратите Танго Супер, Биатлон, Имаспро и Цитрин макс.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.