Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 20.03, 21.03 и 22.03.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – гр. Айтос ще извърши третиране на 3500 дка пшеница в м. „Кара меше“, 1800дка пшеница в м. „Герена“ и м. „Стамбол сърта“ и 2200 дка пшеница в м. „Пирненски бахчи“ и м. „Карнобатски път“ с препаратите Цитрин макс, Танго супер, Биатлон и Имаспро.

2. На 20.03 от 12:00 до 16:00 часа „Грийн Парадайс 97“ ООД ще извърши третиране на 29,100 дка череши в м. „Лясковско шосе“, землище гр. Айтос с препаратите Бордомиск 20 ВП  и Трифолио-S форте.

3. На 20.03, 21.03 и 22.03.2020г. от 12:00 до 17:00 часа ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на 51 дка сини сливи в м. „Черна поляна“, землище с. Поляново и 82,364дка сини сливи в м. „Алана“, землище с. Черноград с препаратите Бордомиск 20 ВП  и Трифолио-S форте.

4. На 24.03. от 12:00 до 15:00 часа ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на 18,62 дка кайсии в м. „Кара меше“, землище гр.Айтос с препаратите Бордомиск 20 ВП  и Трифолио-S форте.

5. На 23.03.2020г. от 12:00 до 15:00 часа ЗП Недко Кънчев Недков ще извърши третиране на 20,5 дка череши в м. „Кара меше“, землище гр.Айтос и 15,761дка вишни в м. „Черна поляна“, землище с. Поляново с препаратите Бордомиск 20 ВП  и Трифолио-S форте.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.