Съобщение

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 23.03, 24.03 и 25.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на пшеница, ечемик и овес както следва: 1375 дка в м. „Карапелит“, землище гр.Айтос, 1000дка в м. „Карамеше“, землище гр. Айтос, 720 дка в м. „Азмака“, землище с. Съдиево, 150 дка в м. „Домуз орман“, землище с. Съдиево, 220 дка в м. „Боаза“, землище с. Малка поляна, 70 дка в м. „Кираджика“, землище с. Пирне с препаратите Суми Алфа и Приаксор  и листен тор Грийн актив и Лумбреко.

2. На 26.03, 27.03 и 28.03.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на пшеница и ечемик на 1500 дка в м. „Карапелит“, находящи се в землището на гр. Айтос с препаратите Суми Алфа  и Приаксор и листен тор Лумбреко.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.