Съобщение

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 04.04, 05.04 и 06.04.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство - Айтос ще извърши третиране на рапица както следва: 330 дка в м. „Лясковско шосе“,  и м. „Могилата“, землище гр.Айтос, 1300 дка в м. „Карамеше“ и м. „Стамбол сърта“, землище гр. Айтос, 270 дка в м. „Хамам дере“ с препаратите Бор, Евур и Епсо Топ.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.