Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1.От 27.04 до 29.04.20г. от 06:00 до 10:00 часа, ЗКПУ „Единство“- гр.Айтос, ще извърши третиране на 660 дка череши в м. „Мангалята”, землище гр.Айтос и 200 дка череши в м. „Лясковско шосе”,  землище гр.Айтос.

2.Третирането ще се извърши срещу вредители: бяла ръжда и мъхнат бръмбар с препаратите Сигнум и Евур.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.