Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране  с наземна техника, както следва:

На 05.05, 06.05 и 07.05.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”- гр.Айтос ще извърши третиране на 400 дка череши в м. „Мангалята”, находящи се в землището на гр.Айтос с препаратите Сигнум и Евур.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.