Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране  с наземна техника, както следва:

На 18.05, 19.05 и 20.05.2020г. от 19:00 до 08:00 часа „Сортови семена-Бургас” ООД ще извърши третиране на пшеница и ечемик: 1059 дка  в м. „Кара пелит”, 220 дка в м. „Бургаски път”  в землището на гр.Айтос и 645 дка в м. ”Комнята”, землището на с. Съдиево с препаратите Зантара 216 ЕК, Деша и Амино експерт база.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.