Съобщение

 В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране  с наземна техника, както следва:

На 08.06, 09.06 и 10.06.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос ще извърши третиране на 500 дка десертни лозя в м. „Чеменлията”, землище  гр. Айтос с препарат Арметил М и Домарк 10ЕК.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.