Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране  с наземна техника, както следва:

На 23.10, 24.10 и 25.10.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство – Айтос ще извърши третиране на рапица, както следва: 470 дка в м. „Чеменлията”, 230 дка в м. „Меселим дере“, 1450 дка в м. „Кара меше“ и 680дка в м. „Карнобатски път“, находящи се в землището на  гр. Айтос с препаратите „Пантера 40ЕК“ и „ Сумицидин 5 ЕК.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.