Съобщение

Проект на Наредба за  определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Айтос