Съобщение

Във връзка с писмо с вх.№12-00-26/04.02.2021г. на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, че следва стриктно да спазват чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, съгласно който водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.