Съобщение

Протокол за разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2021-2022 година