Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че Железопътна секция Бургас ще извърши третиране с наземна техника с препарат „Клиник 36 СЛ“, по железопътната линия и прилежащите и гари, както следва:

- Междугарие - Айтос-Българово-Айтос на 12.05.2021г.

- Гара Айтос - Гара Черноград на 13.05.2021г.

- Междугарие – Черноград – Айтос- Черноград на 14.05.2021г.

- Междугарие - Карнобат-Черноград-Карнобат и Гара Черноград на 17.05.2021г.

Третирането се извършва срещу нежелана плевна растителност по железопътната линия и гарите.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.