Съобщение

Във връзка с решение на Общинската епизоотична комисия от заседание проведено на 19.05.2021г. относно ограничаване разпространението на заболяванията Инфлуенца(грип) по птиците и Африканска чума по свинете, Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти-лично стопанство строго да спазват мерките за биосигурност при отглеждане на животни и птици за лични нужди. Отглеждането да става само в регистрирани обекти, съгласно изискванията на Българската агенция по безопасност на храните.