Съобщение

Община Айтос уведомява Гергана Миткова, че с настоящото се предоставя 30(тридесет) дневен срок за освобождаване на неправомерно завзета част от 126 кв.м от имот №333 в м.„Слънчева лъка“, землище гр.Айтос, която владее без правно основание, като следва да премахне оградата от телена мрежа и бетонни колове, желязна  врата, постройка изградена в имота, маса и автомобил.

Настоящото уведомление да се счита за открито производство по реда на чл.26, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 65 от ЗОС.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК с изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение да се счита за връчено.