Съобщение

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя  30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 18.10.2022г., и в Портала за обществени консултации, в който могат да представят  предложения и становища относно изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Айтос (Приета с реш.№206/25.02.2021г., пр.№17, публ. – в.„НП”, бр.457 от 2021г., в сила от 23.03.2021г.)

 Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на  адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]