Съобщение

Във връзка с писмо с вх. № 92-00-315/11.11.2022г. на Директора на ТП „ДГС Айтос“, Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с изпълнението на планирана сеч на опасни дървета в близост до път III-208 в участъка от км 82+700 до 91+200 (КПП Руен- Асфалтова база Айтос) и изготвен проект за временна организация на движението, сечта ще се проведе в периода 14.11.22г.-18.11.22г. и от 21.11.22г.-25.11.22г. в часовия диапазон от 10:00 до 14:00 часа. В посочения период ще се извършва периодично спиране на движението с продължителност по 20 минути и последващо пропускане на автомобилите.