Съобщение

 Община Айтос уведомява гражданите, че на 12.04.2023г. и 13.04.2023г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос.
 Ще бъдат обработени биотопите с препарата „ДИМИЛИН”, който е разрешен за използване, подходящ за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.
 При неблагоприятни атмосферни условия обработките ще се извършат в следващите три работни дни.