Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.04.2022г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ и Градска градина гр.Айтос. Площите ще бъдат обработени с репелент „Калиф”, отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за употреба и безвреден за хора и животни.

При неблагоприятни условия, обработката ще се извърши в рамките на следващите три работни дни.