Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиранена на посеви от рапица и зимен фуражен грах, находящи се в землището на гр.Айтос, с наземна техника с препарати:

”Цитрин макс”, „Фитоефект”, „Базагран” и „Рапсин”, както следва:

 На 20,21,22 и 23.04.2015г. от 06:00 до 11:00 часа в местността „Карапелит

 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.