Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че желаещите да закупят дървесина от склад за лична употреба за отоплителен сезон 2024-2025г., следва да подадат заявление по образец до Кмета на съответното населено място в срок до 31.03.2024г.

Заявленията се предоставят в ЦАО при община Айтос за гражданите на гр. Айтос и в кметствата на територията на общината.

Право на закупуване на дървесина от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от Кмета на населеното място.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.