Съобщение

  На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя  30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 06.02.2024г., и в Портала за обществени консултации, в който могат да представят  предложения и становища относно изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.
 
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на  адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]

Срок на общественото обсъждане от 06.02.2024г. до 07.03.2024г.