Съобщение

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя  30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 04.04.2024г., и в Портала за обществени консултации, в който могат да представят  предложения и становища относно изготвения Проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти – общинска собственост.

Срок на обществената консултация - 07.05.2024г.