Съобщение

Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.

            При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, лицата извършващи селскостопански дейности в района на електропроводите незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействие на следните телефони:

            0885 90 40 33 – инж. Пламен Николов – р-л сектор ЕПВН МЕР Бургас

            056/ 851 741 – централа управление МЕР Бургас