Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите:

На 06.06.2024г.  ще бъде извършена обработка срещу влечуги и змии в парк „Славеева река“ и градската градина. Площите ще бъдат обработени с репелент „Go Back”, отблъскващ змии и влечуги, който е разрешен за употреба и безвреден за хора и животни.        

На същата дата ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”. Биотопите ще бъде обработени с препарата „ДИМИЛИН”, който е разрешен за използване и подходящ за борба срещу ларвите на всички мухи и комари и е с изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели.

При неблагоприятни условия, обработките ще се извършат в рамките на следващите три работни дни.