Съобщение

   Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в       
 гр.Айтос.
   Обработките на тревните площи ще бъдат извършени с „БИОТЕК C/S”. Препаратът е разрешен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми.      Карантинен срок 24 часа.
 При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 13.06.2024г.