Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиране на посеви от соя, пшеница и слънчоглед, находящи се в землището на с.Лясково и с.Поляново, с наземна техника с препаратите ”Експрес”, „Селект Супер” и „Базагран”, както следва:

 На 9, 10 и 11.06.2015г. от 06:30 до 10:30 часа в местностите: „Гермите”, „Лозята”, „До Лозята”, „До Корията”, „Герена”, „Малката Дуванджа”, „Бахчите”, „Бургас Кайря”, „До Село”, „Дуванджата”, „Юртата”, „Казанлъ Баир” и „Черна поляна” и „Ачмите”

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.