Съобщение

До живущите на улица „Макариополска” №7.

             

      Във връзка с постъпил сигнал на тел.112 за счупен клон е извършена служебна проверка, която констатира следното:

      Дървото се намира в частен имот в кв.126, УПИ І от плана на град Айтос.

        В предвид изложеното, указваме на собствениците и ползвателите на имота, че следва да предприемат незабавни мерки и действия по премахване на счупените клони, с цел избягване на инциденти, тъй като общината няма правомощия да се разпорежда и поддържа озеленяването в имоти частна собственост.

 

                                                                                                                               ОБЩИНА АЙТОС

Снимки