Съобщение до СИК за получаване на изборните материали на 10.07.2021 г.