Съобщение до собствениците на пчели и пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите, че от 21.07.19г. до 23.07.2019г. от залез слънце до 06:30 часа „Комета Е“ ЕООД ще извърши третиране на 105дка праскови и круши, в м. „Карапелит“, находящи се в землище гр.Айтос, с препарата Акоидал ВГ.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.