Съобщение до собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 14,15 и 16.04.2017г. от 06:00 до 9:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на 900 дка рапица в м.Карапелит, землище гр.Айтос и 340 дка рапица в м.Българовски сърт, землище гр.Айтос с препаратите Биская 240 ОД, листен тор Фитоефект и органичен тор бор.

2. На 14,15 и 16.04.2017г. от 06:00 до 09:00 часа Агродар България ЕООД ще извърши третиране на 992,354 дка рапица в м.Карапелит, землище гр.Айтос с препаратите Биская 240 ОД, листен тор Фитоефект и органичен тор бор.

3. На 14,15 и 16.04.2017г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство-Айтос ще извърши третиране на 1870 дка рапица в м.Кара меше, землище гр.Айтос, 645 дка рапица в м.Чеменлията, землище гр.Айтос и 290 дка рапица в м.Хаджи бекир, землище гр.Айтос с препаратите Агрия 1050, Тазол и Лебозол бор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.