Съобщение до Станка Иванова Василева

Съобщение по чл.26 от АПК, във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК