Съобщение за опазване на пчелите и пчелните семейства

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява, че на 12 и 13 април 2016г. от 06:00 до 11:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника на кориандър в м. „Могилата”; м. „Керемид колиба” и м. „Мангалята”, находящи се в землището на гр.Айтос с препарати „Линорон” и „Селект супер”.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.