Съобщение от 16.05.2019 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 679/ 04.04.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 171/2019 г.

Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 679/ 04.04.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 171/2019 г.   

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.298 на 16.05.2019 г.