Съобщение от 21.06.2018 г.: Общински съвет Айтос обявява съдебно решение № 951/ 14.05.2018 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 369/2018 г.

Общински съвет Айтос обявява съдебно решение № 951/ 14.05.2018 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 369/2018 г. Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.219 на 21.06.2018 г.