Съобщение от 07.03.2019 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в сила съдебно решение № 2419/ 19.12.2018 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2908/2018 г.

Общински съвет Айтос обявява влязло в сила съдебно решение № 2419/ 19.12.2018 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2908/2018 г.

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.281 на 07.03.2019 г.