Съобщение от 25.03.2019 г.: Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 223/ 12.02.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2969/2018 г.

Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 223/ 12.02.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 2969/2018 г.

Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.286 на 25.03.2019 г.