Съобщение от 15.07.2019 г. : Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 1019/ 07.06.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 393/2019 г. Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.313 на 15.07.2019 г.
Съобщение от 15.07.2019 г.: 
Общински съвет Айтос обявява влязло в законна сила съдебно решение № 1019/ 07.06.2019 г., постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 393/2019 г.
Съдебното решение е обнародвано във в.”Народен приятел”, бр.313 на 15.07.2019 г.